Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a https://www.fordagastia.ro

Vă mulțumim pentru utilizarea produselor și a serviciilor noastre (numite mai departe generic “Serviciile”). Serviciile sunt oferite de SC AGASTIA SERV S.R.L., cu sediul social cu sediul în Baia Mare, Str. Electrolizei, Nr. 1,Punct de lucru, Bulevardul Independentei nr.17–Baia Mare, Jud. Maramureș, O.R.C. nr. J24/2642/1994, CUI RO6793479. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord in mod expres cu prezenții Termeni și condiții. Vă rugăm să îi citiți cu atenție.

Serviciile noastre sunt variate și, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni și condiții suplimentare sau cerințe suplimentare pentru produse (inclusiv cerințe referitoare la vârstă). În cazul anumitor Servicii, există Termeni și condiții suplimentare, iar, dacă utilizați acele Servicii, Termenii și condițiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. și SC AGASTIA SERV S.R.L.

Utilizarea Serviciilor noastre

Trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul Serviciilor.

Nu utilizați Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercați să influențați Serviciile sau să le accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de SC. AGASTIA SERV S.R.L. Puteți utiliza Serviciile numai conform legii, inclusiv conform legilor și reglementărilor aplicabile pentru controlul exporturilor și al reexporturilor. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. dacă nu respectați Termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați. Nu aveți dreptul să utilizați conținutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea din partea proprietarului conținutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenții Termeni și condiții nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciilor. Nu eliminați, nu ascundeți și nu modificați nicio mențiune legală afișată în cadrul sau împreună cu Serviciile.

Serviciile noastre afișează un anumit conținut care nu aparține SC. AGASTIA SERV S.R.L. Responsabilitatea pentru acest conținut revine exclusiv entității care îl pune la dispoziție. Putem examina conținutul pentru a stabili dacă este ilegal sau dacă încalcă politicile noastre și putem elimina sau refuza să afișăm conținutul despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă politicile noastre ori legea. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că examinăm conținutul; prin urmare, nu presupuneți că îl examinăm.

În ceea ce privește utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunțuri privind serviciile, mesaje administrative și alte informații. Puteți renunța la unele dintre aceste comunicări.

Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

Nu toate serviciile noastre sunt gratuite. Prin utilizarea unora dintre serviciile noastre sunteți de acord cu posibilitatea efectuării unei plații către SC AGASTIA SERV SRL S.R.L. conform listei de comisioane si preturi.

Protejarea confidențialității și a drepturilor de autor

Politicile de confidențialitate SC. AGASTIA SERV S.R.L. explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal și în care vă protejăm confidențialitatea atunci când utilizați Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord că SC. AGASTIA SERV S.R.L. poate să utilizeze datele respective conform politicilor noastre de confidențialitate.

Răspundem notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor și desființăm conturile sau blocam accesul utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform prevederilor legale.

Oferim informații care ajută proprietarii drepturilor de autor să își gestioneze proprietatea intelectuală online. În cazul în care considerați că vă sunt încălcate drepturile de autor și doriți să ne înștiințați, puteți să ne contactați.

Materialele prezentate in cadrul website-ului https://www.fordagastia.ro si eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea SC. AGASTIA SERV S.R.L. sau a partenerilor săi din acest proiect, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marca și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Garanții și declinarea responsabilității

Furnizăm Serviciile la un nivel de aptitudine și atenție rezonabil din punct de vedere comercial și sperăm că vă va face plăcere să le utilizați. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu Serviciile.

Cu excepția prevederilor explicite din prezenții Termeni și condiții sau din Termenii și condițiile suplimentare, SC. AGASTIA SERV S.R.L. și furnizorii sau distribuitorii săi nu fac nicio promisiune specială în legătură cu Serviciile. De exemplu, nu ne luăm niciun angajament cu privire la conținutul din cadrul Serviciilor, funcțiile specifice disponibile prin intermediul Serviciilor, fiabilitatea, disponibilitatea și capacitatea acestora de a vă satisface cerințele. Furnizăm Serviciile „ca atare”. Anumite jurisdicții prevăd unele garanții, cum ar fi garanția implicită de vandabilitate, conformitate cu un anumit scop și neîncălcare a prevederilor legale. În limita prevederilor legale, excludem toate garanțiile.

Răspunderea pentru Serviciile noastre

În măsura permisă de lege, SC. AGASTIA SERV S.R.L. , furnizorii și distribuitorii săi nu vor fi răspunzători pentru pierderile de profituri, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive.

SC. AGASTIA SERV S.R.L., furnizorii și distribuitorii săi nu vor fi în niciun caz responsabili pentru nici o pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Site-ul https://www.fordagastia.ro este un site cu conținut informativ. SC. AGASTIA SERV S.R.L. si partenerii nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acelor informații.

SC. AGASTIA SERV S.R.L. și partenerii nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nicio răspundere, de orice natura, pentru SC. AGASTIA SERV S.R.L. si partenerii acesteia.

Datele si informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea SC. AGASTIA SERV S.R.L. și partenerii acesteia.

SC. AGASTIA SERV S.R.L. și partenerii acestuia nu va putea fi adusa răspunzătoare fata de nicio persoana / entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului https://www.fordagastia.ro/sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

SC. AGASTIA SERV S.R.L. nu-și asumă nicio responsabilitate pentru produsele și serviciile oferite de Partenerii acesteia și nu garantează in niciun fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor si a serviciilor reflectate pe acest site.

Utilizarea Serviciilor noastre pentru afaceri

Dacă utilizați Serviciile noastre în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezenții Termeni și condiții. Compania respectivă va apăra și va despăgubi SC. AGASTIA SERV S.R.L., afiliații, funcționarii, agenții și angajații acesteia împotriva oricăror pretenții, procese sau acțiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încălcarea prezenților Termeni și condiții, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretențiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată și onorariile avocaților.

Despre prezenții Termeni și condiții

Putem să modificăm prezenții Termeni și condiții și Termenii și condițiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al Serviciilor noastre. Consultați periodic Termenii și condițiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenților Termeni și condiții. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor și condițiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv și vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuși, modificările aferente funcțiilor noi ale unui Serviciu și cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și condițiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeți utilizarea Serviciului respectiv.

În cazul unei discrepanțe între prezenții Termeni și condiții și Termenii și condițiile suplimentare, vor prevala Termenii și condițiile suplimentare.

Prezenții Termeni și condiții reglementează relația dintre SC. AGASTIA SERV S.R.L. și dvs. Aceștia nu creează niciun fel de drepturi pentru terți beneficiari.

Dacă nu respectați prezenții Termeni și condiții și nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunțăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiți termeni și anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor și condițiilor.

În unele țări, instanțele nu aplică legislația din Romania în anumite tipuri de litigii. Dacă aveți domiciliul într-una din aceste țări, în cazurile în care legislația din Romania este exclusă, în litigiile asociate cu prezenții Termeni și condiții se aplică legislația țării dvs. În caz contrar, în cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenții Termeni și condiții sau cu Serviciile, sunteți de acord să se aplice legislația din Romania cu excepția reglementărilor din Romania cu privire la alegerea legii. În mod similar, dacă instanțele din țara dvs. nu vă permit să fiți de acord cu jurisdicția instanțelor din, Romania, în cazul litigiilor în legătură cu prezenții Termeni și condiții se aplică jurisdicția și legislația locală. În caz contrar, toate pretențiile rezultate din sau în legătură cu prezenții Termeni și condiții sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de instanțele din Romania, iar dvs. și SC. AGASTIA SERV S.R.L. sunteți de acord cu jurisdicția personală a respectivelor instanțe.

Pagina dedicata modului in care folosim cookies o puteți găsi aici.

Pentru informații despre modul în care puteți să contactați SC. AGASTIA SERV S.R.L., accesați pagina noastră de contact.